AKTUALNOŚCI

Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, - link do listy zatwierdzonych programów. Wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób, które chciałaby...
Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na: nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy, umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych, umiejętności prowadzenia...
Nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny. Pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej. Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym)....
Po przeprowadzonych zajęciach uczestnik szkolenia będzie posiadał następujące wiadomości: ⦁ wiedzę na temat roli jego samego w procesie sprzedaży, oraz klienta, ⦁ jak reagować na zastrzeżenia i trudne sytuacje wynikające z obsługi klienta.


OPTIMA HRS jest otwarta na współpracę z doświadczonymi trenerami, dla których prowadzenie szkoleń jest życiową pasją.


Więcej

 

PRACA

Firma OPTIMA HRS  powstała w 2008 r., zajmujemy się rekrutacją pracowników, organizacją komercyjnych szkoleń oraz realizacją projektów dofinansowanych ze środków EFS. Dla nas największą wartością są ludzie.

OPINIE KLIENTÓW

Magdalena Wiszniewska

Podlaskie Centrum Opiekunek oceniam pozytywnie. Polecam wszystkim Paniom wspolprace z Agencja, przede wszystkim za serdeczne podejscie do ludzi, zaangazowanie i pelen profesjonalizm.

Emilia Sadowska

Szkolenie zostało poprowadzone w profesjonalny sposób. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w jego trakcie są dla mnie bardzo cennym i przydatnym doświadczeniem. Jestem bardzo...

Projekt Opiekunki Dziecięcej zmienił bardzo wiele w moim życiu zawodowym. Po miesięcznym szkoleniu (w październiku 2014) zostałam skierowana na bardzo atrakcyjny trzymiesięczny staż....

TRENERZY

KINGA KORONKIEWIECZ

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat ...

Z wykształcenia jest mgr filologii angielskiej. Ukończył Wydział Anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował...

EWA DRZEMICKA

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych...