Kontakt

Zapraszamy do naszego biura  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00


OPTIMA Human Resource Solutions
ul. Piękna 5 lok. 22 (II piętro)
15-282 Białystok
biuro@optimahrs.pl

Projekt "Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy - edycja II"

Osoba do kontaktu: Julita Magruk kom. 573 310 829

Projekt "Stawiam na przyszłość - inwestuję w siebie"

Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789 299 680

Projekt "Nowe perspektywy w karierze zawodowej"

Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789 299 680

Projekt "Kobieta aktywna zawodowo"

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

Projekt "Szkolenie, staż i praca - to się opłaca!"

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

Projekt "Mam staż, mam POWER!"

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

Projekt "Nowy zawód, nowy POWER"

Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska kom. 516 459 545

Projekt „Wysokiej jakości staże dla uczniów Policealnej Szkoły Akademia Sukcesu w Suwałkach”
Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789 299 680

Projekt „Obudź swój zawodowy potencjał”
Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789 299 680

Projekt „Staż drogą do zatrudnienia”
Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789 299 680

Projekt „Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy”
Osoba do kontaktu: Julita Magruk kom. 573 310 829

Projekt „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym”
Osoba do kontaktu: Julita Magruk kom. 573 310 829

Projekt „Mam zawodowy POWER - edycja II”
Osoba do kontaktu: Justyna Gościewska kom. 506 783 916

Projekt „Nowy zawód, nowy POWER - edycja II”
Osoba do kontaktu: Justyna Gościewska kom. 506 783 916

Projekt „Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - edycja II”
Osoba do kontaktu: Justyna Gościewska kom. 506 783 916

Projekt „Zawodowy POWER”
Osoba do kontaktu: Justyna Gościewska kom. 506 783 916

Projekt „Aktywni i niezależni”
Osoba do kontaktu: Justyna Gościewska kom. 506 783 916

Projekt „Inwestuję w siebie - edycja II”
Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600

Projekt "Wybieram zawodowy POWER"
Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600