Inwestuję w Siebie - Kurs podnoszący kwalifikacje pracowników placówek zapewniających opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3

Czas trwania projektu: maj – grudzień 2014
Wartość projektu: 98 588,00 PLN
W projekcie uczestniczyło 20 pracowników i właścicieli placówek sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat. Uczestnicy brali udział w wykładach i warsztatach mających na celu podniesienie kwalifikacji i poznanie nowych trendów w zakresie opieki nad dziećmi.

Program szkolenia:

  •  I Blok: Metody nauki języka angielskiego dzieci do lat 3 (40h)
  •  II Blok: Techniki masażu dzieci (40h)
  •  III Blok: Metody zabaw stymulujące rozwój dziecka do lat 3 (40h)
  •  IV Blok: Metody pracy z dzieckiem wspomagające rozwój koncentracji uwagi i pamięć (40h)
  •  V Blok: Metody radzenia sobie z agresją u dzieci (8h)
  •  VI Blok: Metody wspomagające rozwój mowy u dzieci (8h)
  •  VII Blok: Budowanie dobrych relacji opiekunów z rodzicami (8h)