Obudź swój zawodowy potencjał-edycja II

 

Czas trwania projektu: 01.09.2019r. – 30.04.2020r.
Okres rekrutacji: wrzesień 2019r. - luty 2020r.

Wartość projektu: 451 407,96 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 383 696,76  PLN
Cel projektu: nabycie do końca kwietnia 2020 r. kompetencji przez 43 uczniów (40K i 3M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K i 1M), uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (policealna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe), poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.


Oczekiwany rezultat projektu:
- 43 uczniów (40K i 3M ) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
- 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2K i 1M) nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
Liczba uczestników: 47 uczniów/uczennic i 3 nauczycieli/nauczycielek
Kto może wziąć udział w projekcie:
47 uczniów (43K i 4 M) i 3 nauczycieli (2K i 1M) kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe).
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
- 450 h stażu zawodowego u pracodawców dla uczniów Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe 2096,57 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (w łącznej kwocie 6289,71 zł brutto za 450h stażu), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS.
- 40 h stażu zawodowego u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły Administracji Akademia Sukcesu w Białymstoku. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęci ubezpieczeniem NNW

Osoba do kontaktu: Ewelina Wilczewska  kom. 504-413-029

Jak zapisać się do projektu?
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Szkoły Policealnej Administracji Akademia Sukcesu www.as.edu.pl) należy złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, ul. Piękna 5 lok. 22 - II piętro, 15-282 Białystok, z dopiskiem „ Obudź swój zawodowy potencjał-edycja II” wysłać scan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY