Od stażysty do specjalisty

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: październik 2017 – wrzesień 2018
Wartość projektu: 461 700 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 392 445 PLN
Liczba uczestników: 48 (45 uczniów i 3 nauczycielki)

Cel projektu: nabycie do końca września 2018r. kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy przez 45 uczniów (40K i 5M) oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 3 nauczycielki kształcenia zawodowego uczących się lub pracujących na terenie m. Łomża w Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Łomży (szkoła policealna prowadząca kształcenie zawodowe), z kierunków: Opiekun medyczny, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta (masaż leczniczy), florysta, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik BHP, wizaż i stylizacja, fryzjer damski, dekorator wnętrz, przedstawiciel handlowy, technik turystyki wiejskiej poprzez udział w stażach zawodowych realizowanych u pracodawców.


Planowane efekty: nabycie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez minimum 41 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych po opuszczeniu programu przez 3 nauczycielki kształcenia zawodowego.  


Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie i nauczycielki ze Szkoły Policealnej ŻAK w Łomży z kierunków: Opiekun medyczny, Rejestratorka medyczna, Biomasażysta (masaż leczniczy), florysta, technik rachunkowości, technik administracji, technik informatyk, technik usług kosmetycznych, technik BHP, wizaż i stylizacja, fryzjer damski, dekorator wnętrz, przedstawiciel handlowy, technik turystyki wiejskiej uczący się lub pracujący na terenie m. Łomża, zamieszkujący woj. podlaskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1.    Staże zawodowe u pracodawców:

  •   Uczniowie odbędą staże w wymiarze 600h - staże odpowiadające kierunkowi kształcenia będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego oraz będą organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu
  •   Nauczycielki odbędą staże w wymiarze 40h – staże zawodowe przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych w kontekście podstawy programowej, przybliżenia realnych warunków pracy w danej instytucji, dostosowania wiedzy i umiejętności do standardów panujących w realnych warunkach pracy, zwiększenia korelacji między systemem kształcenia zawodowego a oczekiwaniami pracodawców w stosunku do absolwentów szkół zawodowych, weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności nauczycieli z obowiązującą praktyką

Przed przystąpieniem do staży zarówno uczniowie jak i nauczycielki zostaną objęci ubezpieczeniem NNW oraz wezmą udział w szkoleniu BHP. Dodatkowo uczniowie przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu.


Wszyscy uczniowie otrzymają stypendium stażowe w wysokości 1.674,00 zł brutto za każde 150h odbycia stażu (od tej kwoty potrącone zostaną niezbędne składki ZUS w zależności od statusu uczestnika), w łącznej kwocie 6.696,00 zł. brutto.

 

Osoba do kontaktu: Magdalena Grassmann kom. 789 299 680


Jak zapisać się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Łomża, Aleja Legionów 40). Na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia.
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

  •   dostarcz osobiście do Biura Projektu (Łomża, Aleja Legionów 40)
  •  prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 28, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Od stażysty do specjalisty”
  •  prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl