Profesjonalna opiekunka seniora

Czas trwania projektu: sierpień 2011 – lipiec 2012
Wartość projektu: 281 007,00PLN
Liczba uczestników: 105
Liczba osób, które dzięki uczestnictwie w projekcie uzyskały zatrudnienie: 37


W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w:

  • spotkaniach z doradcą zawodowym, na których opracowywali Indywidualne Plany Działania służące rozwojowi ich ścieżki zawodowej
  • kursie z zakresu opieki nad osobą starszą


Program kursu:

  •  I Blok: Socjomedyczne aspekty usług opiekuńczych (16h)
  •  II Blok: Rehabilitacja (16h)
  •  III Blok: Pielęgnacja seniora (20h zajęć teoretycznych + 20h praktyki w PCK)
  •  IV Blok: Zajęcia praktyczne w domu opieki społecznej (16h)
  •  V Blok: Wsparcie psychologiczne i kształcenie umiejętności interpersonalnych (8h)
  •  VI Blok: Aktywizacja zawodowa (8h)