STAŻ DROGĄ DO SUKCESU ZAWODOWEGO

 

Czas trwania projektu: marzec 2021r. – październik 2021r.
Termin rekrutacji: marzec 2021r. – sierpień 2021r.
Wartość projektu: 454 121,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 415,42 PLN


Cel projektu:  nabycie do końca X 2021r. kompetencji przez 60 uczniów (47K i 13M) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego , uczących się lub pracujących w m. Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku i Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS 1 w Białymstoku z kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych, Technik ochrony fizycznej osób i mienia, Technik BHP, Florysta, Technik administracji, Opiekunka dziecięca poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.


Liczba uczestników:  60 osób (47 uczennic i 13 uczniów) oraz 3 nauczycielki kształcenia zawodowego


Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycieli, uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:

1. Szkole Policealnej COSINUS w Białymstoku na kierunkach:
• Technik masażysta,
• Technik usług kosmetycznych,
• Technik ochrony fizycznej osób i mienia,
• Technik BHP,
• Technik administracji,
• Opiekunka dziecięca.

2. Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS 1 w Białymstoku
• Florysta. 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1. Staże zawodowe u pracodawców:
• Uczennice/Uczniowie – 150, 300, 450 lub 900h/os.
• Nauczyciele - 40h/os.


W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
• stypendium stażowe w wysokości 2 080,38zł za każde 150h odbycia stażu – dotyczy uczniów
• możliwość uzyskania refundacji kosztów zakupu odzieży roboczej, eksploatacji materiałów i narzędzi
• szkolenie BHP
• badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
• ubezpieczenie NNW

 


Informacje ogólne: tel. 797 628 947, staz@optimahrs.pl
Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska, tel. 516 459 545 kslabinska@optimahrs.pl

 

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl , wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staż drogą do sukcesu zawodowego”
• prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl