Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy - edycja II

Czas trwania projektu: wrzesień 2019r. – sierpień 2020r.
Termin rekrutacji: wrzesień 2019r. – maj 2020r.
Wartość projektu: 908 050,56 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 771 842,97 PLN

Cel projektu:  nabycie do końca sierpnia 2020r. kompetencji przez 74 uczniów (48K i 26M) oraz 3 nauczycielki i 1 nauczyciela kształcenia zawodowego,
uczących się lub pracujących w mieście Białystok ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawodowe: Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak”
w Białymstoku, z kierunków: technik usług kosmetycznych, technik rachunkowości, technik administracji, florysta oraz z Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Białymstoku, z kierunku Technik masażysta i Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" z kierunku opiekun medyczny poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców

Liczba uczestników:  80 osób (52 uczennice i 28 uczniów) oraz 3 nauczycielki i 1 nauczyciel

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycieli, uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:
1) Policealnej Szkole Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Białymstoku na kierunkach:
- Technik usług kosmetycznych,
- Technik adninistracji,
- Florysta
2) Policealnej Szkole Medycznej „Żak” w Białymstoku na kierunku:
- Technik masażysta
3) Policealnej Szkoły Opieki Medycznej "Żak" na kierunku:
- Opiekun medyczny
W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1) Staże zawodowe u pracodawców:
- Uczennice/Uczniowie - 600h/450h/os.
- Nauczyciele - 40h/os.

W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 2.096,57 zł za każde 150h odbycia stażu – dot. uczniów
- szkolenie BHP
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
- ubezpieczenie NNW

Osoba do kontaktu: Julita Magruk, tel. 573 310 829

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P – I piętro) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl lub www.bialystok.zak.edu.pl , wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 12P – I piętro)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Staż przepustką do sukcesu na rynku pracy”
• prześlij skan mailem na adres: jmagruk@optimahrs.pl