Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej Żak w Suwałkach – edycja II

 

Czas trwania projektu: styczeń 2020r. – sierpień 2020r.
Termin rekrutacji: styczeń 2020r. – czerwiec 2020r.
Wartość projektu: 454 380,72 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 431 420,72 PLN

 

Cel projektu: nabycie do końca VIII.2020r. kompetencji przez 43 uczniów (32K i 11M) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawod. (2K i 1M), uczących się lub pracujących w m. Suwałki ze szkół policealnych prowadzących kształcenie zawod.: Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Suwałkach, z kierunków: Technik rachunkowości, Technik administracji, Technik informatyk, Technik turystki wiejskiej i Policealnej Szkoły Kosmetyki ŻAK w Suwałkach z kierunku Technik usług kosmetycznych,  poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.
 

Liczba uczestników: 47 osób (35 uczennic i 12 uczniów) oraz 3 nauczycieli kształcenia zawodowego (2 nauczycielki i 1 nauczyciel)

 

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do uczennic/uczniów i  nauczycieli, uczących się lub pracujących w mieście Suwałki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w:

1. Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Suwałkach na kierunkach:
- Technik Administracji
- Technik Informatyki
- Technik rachunkowości
- Technik Turystyki Wiejskiej

2. Szkole Policealnej Kosmetyki „Żak” w Suwałkach na kierunku:
- Technik usług kosmetycznych

 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1) Staże zawodowe u pracodawców:
- Uczennice/Uczniowie - 450h/os.
- Nauczyciele - 40h/os.


W ramach projektu Uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 2 080,38zł za każde 150h odbycia stażu – dot. uczniów
- szkolenie BHP
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu
- ubezpieczenie NNW

 

Osoba do kontaktu: Aneta Jarocka-Makar, tel. 798 830 740 ajarocka@optimahrs.pl

 

Jak zgłosić się do projektu?
1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Szkoła Żak, Suwałki, ul. Muzyczna 10) lub do biura Organizatora Projektu  (OPTIMA HRS, Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22) - na miejscu otrzymasz dokumenty zgłoszeniowe do wypełnienia i złożenia
2. Pobierz formularz oraz regulamin projektu ze strony www.optimahrs.pl lub https://suwalki.zak.edu.pl wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (Suwałki, ul. Muzyczna 10) lub do biura Organizatora Projektu  (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
• prześlij pocztą do Organizatora Projektu: OPTIMA HRS, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok, z dopiskiem „Wysokiej jakości staże dla uczniów Szkoły Policealnej ŻAK w Suwałkach – edycja II”
• prześlij skan mailem na adres: ajarocka@optimahrs.pl