ABC działalności gospodarczej – jak rozpocząć i prowadzić własną firmę

Cel szkolenia: 
 • Nabycie wiedzy z zakresu otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ABC działalności gospodarczej).
 • Nabycie umiejętności identyfikacji najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej i rodzajów opodatkowania.
 • Omówienie krok po kroku etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak uniknąć najczęściej popełnianych przez firmy błędów.
Program szkolenia: 

I – Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Kodeks spółek handlowych.
 • Kodeks cywilny.

 II – Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Spółka cywilna.
 • Spółka jawna.
 • Spółka partnerska.
 • Spółka komandytowa.
 • Spółka komandytowo-akcyjna.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Spółka akcyjna.

III – Rejestracja firmy – krok po kroku

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zgłoszenie REGON.
 • Zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym.
 • Zgłoszenie działalności w ZUS.

IV – Systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej

 • Podatek od towarów i usług (VAT).
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Inne należności publiczno-prawne.

V – Wybór formy opodatkowania

 • Zasady ogólne – skala podatkowa.
 • Zasady ogólne – podatek liniowy.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karta podatkowa.

VI – Warsztaty wypełniania dokumentów

 • Wypełnienie druku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Wypełnienie druku RG-1 Zgłoszenie REGON w Urzędzie Statystycznym.

VII – Księga przychodów i rozchodów:

 • Podstawowe pojęcia ekonomiczne: majątek i jego części składowe, koszty, przychody, dochód.
 • Podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia KPIR.
 • Obliczanie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozliczeń z urzędem skarbowym.
 • Praktyczna nauka prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

VIII – W jaki sposób pozyskać klientów, czyli marketing w małej firmie

 • Wizerunek przedsiębiorstwa.
 • Tożsamość przedsiębiorstwa.
 • Identyfikacja wizualna.

IX – Zewnętrzne źródła finansowania na otworzenie i wsparcie działalności gospodarczej

 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Dotacje unijne na rozwój firmy.

X – Podsumowanie szkolenia

 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.
Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji oraz warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Trener: 

Kinga Koronkiewicz

 

Z wykształcenia jest ekonomistą. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz firmę szkoleniową. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem i wdrożeniem procedur rekrutacyjnych, przeprowadzaniem  rozmów kwalifikacyjnych,  sprawami kadrowymi, księgowymi, działaniami marketingowymi. Koordynowała projektami finansowanymi ze środków EFS w ramach, których zostało przeszkolonych 490 osób. Posiada   13 –letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i 5 – letnie doświadczenia w pracy trenera,

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 490 zł netto (+VAT 23%) = 602,70 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.