Asystent Osoby Niepełnosprawnej Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Cel szkolenia: 

Dzięki uczestnictwie w kursie nauczysz się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.
Program szkolenia: 
 1. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii(56 godziny):          
  1. Zagadnienia z psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej
  2. Zagadnienia z socjologii i polityki społecznej
  3. Trening psychologiczny
 2. Elementy anatomii i patologii człowieka (42 godziny):
  1. Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
  2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowia i życia
  3. Niepełnosprawność
 3. Język migowy (48 godzin):
  1. Niesłyszący i język migowy         
  2. Daktylografia                  
  3. Ideografia
 4. Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej (92 godziny):
  1. Zasady bezpieczeństwa w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  2. Zagadnienia prawne w pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  3. Planowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
  4. Metody pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
 5. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej (70 godzin):
  1. Działalność asystenta i instytucji w organizacji wsparcia osoby niepełnosprawnej
  2. Działalność gospodarcza w świadczeniu pomocy osobom niepełnosprawnym
 6. Język obcy w pomocy społecznej (48 godzin):
  1. Porozumiewanie się opiekuna z osobą podopieczną podczas wykonywania zadań zawodowych
  2. Porozumiewanie się opiekuna ze współpracownikami
 7. Opieka i pielęgnacja człowieka (98 godzin):   
  1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy
  2. Pierwsza pomoc
  3. Metody pracy opiekuńczo pielęgnacyjnych
  4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 8. Terapia zajęciowa i aktywizacja (106 godzin):
  1. Organizacja czasu wolnego
  2. Kształtowanie samodzielności osoby niepełnosprawnej
 9. Praktyki zawodowe (320 godzin).
Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone z użyciem różnych form: wykładów, warsztatów, metody pokazowej, dyskusji.

Informacje organizacyjne: 
 • Czas trwania szkolenia: 560 godzin zajęć teoretycznych i 320 praktyki zawodowej

 

 • Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, Białystok

 

 • Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.