Opiekun dzienny

Cel szkolenia: 
 • Nabycie uprawnien do wykonywania zawodu opiekuna dziennego, czego potwierdzeniem jest zaswiadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej, -  link do listy zatwierdzonych programow.
 • Wzmocnienie pozycji na rynku pracy osob, ktore chcialaby zajac sie zawodowo opieka nad dziecmi.
Program szkolenia: 

I. Rozwoj dziecka w okresie wczesnego dziecinstwa (20 godz.)

 • aspekty rozwoju dziecka -- charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospolecznego i motorycznego na poszczegolnych etapach zycia dziecka
 • zrodla szans i zagrozen dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • mechanizmy rozwoju dziecka       

II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godz.)

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pozegnanie, posilki, czynnosci higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • kreowanie przedmiotowego i spolecznego srodowiska rozwoju dziecka
 • opieka pielegnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijajacym sie
 • zabawa jako podstawowa forma aktywnosci dziecka -- zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • wprowadzanie dziecka w kulture
 • budowanie relacji spolecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi sluzbami odpowiedzialnymi za rozwoj dziecka           

III. Kompetencje opiekuna dziecka (20 godz.)

 • odpowiedzialnosc prawna opiekuna
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy  

IV. Praktyki zawodowe (30 godz.)

Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie bedzie prowadzone w formie cwiczen i warsztatow polaczonych z dyskusja. W trakcie szkolenia beda udzielane odpowiedzi na pytania uczestnikow oraz omawiane konkretne przypadki. Praktyka zawodowa bedzie realizowana w placowkach opiekunczo - wychowawczych na terenie Bialegostoku t.j.: zlobki, domy dziecka, punkty dziennej opieki nad dziecmi do lat 3, kluby dzieciece.

Trener: 
 • Malgorzata Tyminska
 • Monika Nowakowska
 • Maria Kazberuk
 • Aneta Waszkiewicz
Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 160 godzin
1 dzien (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 - 16:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piekna 5 lok. 25, 15-282 Bialystok
Grupa szkoleniowa: zajecia prowadzone sa w grupach 12-15 osobowych.
Cena szkolenia: 1 340, 65 zl netto (+VAT 23%) = 1 649,00 zl brutto.

 • Oplata za szkolenie moze byc zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestnikow szkolenia, ktorych oplata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze srodkow publicznych oraz ma charakter ksztalcenia zawodowego lub sluzy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskac dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztow szkolenia? Jesli masz powyzej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskac dofinansowanie nalezy zglosic sie do najblizszego Powiatowego Urzedu Pracy. Szczegoly programu >>

 W cene szkolenia wliczone sa:

 • Prowadzenie szkolenia przez doswiadczonego Trenera.
 • Komplet materialow szkoleniowych w formie drukowanej.
 • Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.

Zaswiadczenie uprawniajace do wykonywania zawodu opiekuna w zlobku i klubie dzieciecym zgodnie z akredytacja Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej.