Opiekun dzienny

Cel szkolenia: 
 • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna dziennego, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, -  link do listy zatwierdzonych programów.
 • Wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób, które chciałaby zająć się zawodowo opieką nad dziećmi.
Program szkolenia: 

I. Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (20 godz.)

 • aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • mechanizmy rozwoju dziecka       

II. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (90 godz.)

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem harmonijnie i nieharmonijnie rozwijającym się
 • zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
 • wprowadzanie dziecka w kulturę
 • budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka           

III. Kompetencje opiekuna dziecka (20 godz.)

 • odpowiedzialność prawna opiekuna
 • podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

IV. Praktyki zawodowe (30 godz.)

Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki. Praktyka zawodowa będzie realizowana w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Białegostoku t.j.: żłobki, domy dziecka, punkty dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, kluby dziecięce.

Trener: 
 • Małgorzata Tymińska
 • Monika Nowakowska
 • Maria Kazberuk
 • Aneta Waszkiewicz
Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 160 godzin
1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok
Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są w grupach 12-15 osobowych.
Cena szkolenia: 1 650 zł netto (+VAT 23%) = 2 029,50 zł brutto

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.