Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia:
  • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, -  link do listy zatwierdzonych programów

Strony