Opiekun osoby starszej z modułem jęz. niemieckiego

Cel szkolenia:
  • nabycie wiedzy z zakresu usług opiekuńczych, podstaw rehabilitacji i masażu, podstaw z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,  pozwalających na podjęcie pracy w charakterze opiekuna osób starszych i chorych;
  • nabycie umiejętności profesjonalnej opieki nad osobami starszymi i chorymi oraz porozumiewania się w języku niemieckim w stopniu umożliwiającym komunikację w zakresie podstawowych czynności pielęgnacyjnych

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia:
  • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, -  link do listy zatwierdzonych programów.
  • Wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób, które chciałaby zająć się zawodowo opieką nad dziećmi.
     

Strony