Dorota Matejko

DOROTA MATEJKO

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, podyplomowe studia z  zakresu neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Terapii Osób Jąkających Się, posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego. Uczestniczyła w wielu kursach, min.: Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona I Stopnia, Warsztaty terapii werbotonalnej, Ustawienie i emisja głosu.

 

Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe, współpracowała z wieloma szkołami i poradniami jako nauczyciel, logopeda, surdopedagog, surdologopeda, doradca metodyczny do spraw szkolnictwa specjalnego. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnego gabinetu logopedycznego. Obecnie poza pracą we własnym Gabinecie Logopedyczno-Terapeutycznym współpracuje ze szkołą i przedszkolem w Białymstoku w charakterze logopedy i surdopedagoga.

 

Z OPTIMĄ HRS współpracowała przy realizacji projektu Inwestuję w Siebie – Kurs podnoszący kwalifikacje pracowników placówek zapewniających opiekę dzienną nad dziećmi do lat 3, prowadząc zajęcia szkoleniowe z zakresu metod wspomagających rozwój mowy u dzieci.

TRENERZY

KINGA KORONKIEWIECZ

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz...

DOROTA MATEJKO

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,...

ANETA WASZKIEWICZ

Z wykształcenia jest mgr psychologii. Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania...

MONIKA NOWAKOWSKA

Z wyksztalcenia jest mgr pedagogiki. Ukonczyla Pedagogike Resocjalizacyjna w Wyzszej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej w Wszechnicy Polskiej TWP w...

EWA DRZEMICKA

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki...

Z wykształcenia jest mgr filologii angielskiej. Ukończył Wydział Anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w charakterze nauczyciela...

MAŁGORZATA TYMIŃSKA

Z wykształcenia jest mgr położnictwa i mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia...

GRAŻYNA JANISZEWSKA

Z wykształcenia jest mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii ...

MARIA KAZBERUK

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach...

MAREK SEWASTIANIK

Z wykształcenia jest mgr fizjoterapii. Ukończył studia licencjackie na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,...