Marek Sewastianik

MAREK SEWASTIANIK

Z wykształcenia jest mgr fizjoterapii. Ukończył studia licencjackie na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, podyplomowe studia pedagogiczne w NPSP W Białymstoku oraz studia podyplomowe dla lekarzy i mgr fizjoterapii na Warszawskim oddziale Sutherland College of Osteopathic Medicine. Wziął udział w wielu szkoleniach, kursach i konferencjach.

 

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe, w tym dziesięcioletni staż pracy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku na oddziale Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Od 2004 roku jest właścicielem firmy ABM Rehabilitacja w ramach, której prowadzi praktykę rehabilitacji ortopedycznej "REHABKA" oraz działalność dydaktyczną dla fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii i masażu. Posiada również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne – pracował jako nauczyciel masażu na Akademii Medycznej w Białymstoku, w TEB Edukacja w Poznaniu o/Białystok oraz Medycznym Studium Zawodowym Nr 1. Ponadto, współtworzył Wydział Technik Masażysta w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Współpracował z OPTIMA HRS przy czterech projektach, prowadząc zajęcia szkoleniowe z zakresu rehabilitacji i technik masażu dzieci. Łącznie zrealizował 448 godzin szkoleniowych, w których udział wzięło 290 uczestników szkoleń.

TRENERZY

EWA DRZEMICKA

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim (filia w Białymstoku), Podyplomowe Studium Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie na Akademii Pedagogiki...

MONIKA NOWAKOWSKA

Z wyksztalcenia jest mgr pedagogiki. Ukonczyla Pedagogike Resocjalizacyjna w Wyzszej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacji Wczesnoszkolnej w Wszechnicy Polskiej TWP w...

MAREK SEWASTIANIK

Z wykształcenia jest mgr fizjoterapii. Ukończył studia licencjackie na Wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, studia magisterskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,...

MAŁGORZATA TYMIŃSKA

Z wykształcenia jest mgr położnictwa i mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia...

MARIA KAZBERUK

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki. Ukończyła Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Uczestniczyła w wielu szkoleniach, warsztatach...

Z wykształcenia jest mgr filologii angielskiej. Ukończył Wydział Anglistyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w charakterze nauczyciela...

DOROTA MATEJKO

Z wykształcenia jest mgr pedagogiki specjalnej. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności rewalidacja głuchych i niedosłyszących oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie,...

KINGA KORONKIEWIECZ

Z wykształcenia jest ekonomistką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku, o specjalności Organizacja i Zarządzanie. Od ponad 10 lat  prowadzi agencję zatrudnienia oraz...

GRAŻYNA JANISZEWSKA

Z wykształcenia jest mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Wydział Pielęgniarstwa na Akademii Medycznej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii ...

ANETA WASZKIEWICZ

Z wykształcenia jest mgr psychologii. Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe z Socjoterapii w zakresie prowadzenia zajęć, organizacji i kierowania...